ค่าใช้จ่ายของวิชาเรียน ┃


┃ค่าเทอม┃

คลาสฤดูใบไม้ผลิ คลาสฤดูร้อน คลาสฤดูไม้ใบร่วง: 33,000เหรียญไต้หวัน (180ชั่วโมง)
คลาสฤดูหนาว : 28,000เหรียญไต้หวัน (150 ชั่วโมง)
คลาสซัมเมอร์ : 22,000เหรียญไต้หวัน(≒US$688)(120 ชั่วโมง)

┃ค่าลงทะเบียน┃

นักศึกษาเก่า 500 เหรียญไต้หวัน
นักศึกษาใหม่1000 เหรียญไต้หวัน

┃การเก็บค่าเรียนอื่นๆ┃


ชนิด 1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อ4
ค่าเรียน คนต่อ1ชั่วโมง 800เหรียญไต้หวัน คลาสพิเศษ 1คนต่อ1ชั่วโมง 1000เหรียญไต้หวัน คนต่อ1ชั่วโมง 550เหรียญไต้หวัน คนต่อ1ชั่วโมง 450เหรียญไต้หวัน คนต่อ1ชั่วโมง 400เหรียญไต้หวัน

1.ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยชิงหวา แล้วค่อยเอาใบโอนสแกนส่งมาทางอีเมลให้กับทางศูนย์ภาษา
2.นำเงินสดไปชำระที่ศูนย์ภาษาโดยตรง

ชื่อบัญชี : 國立青華大學401專戶
เลขที่บัญชี : 0150 3607 0041
ธนาคาร : 台灣銀行新竹分行
หมายเหตุ : 107D0003BE 華語正規班課程


วิธีการคืนเงิน :

1.ให้นำใบเสร็จรับเงินมาคืนเจ้าหน้าที่ พร้อมกับสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

2.ตามข้อกำหนดทางกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย “ระเบียบการศึกษาระดับ อุดมศึกษา” ข้อที่ 17วรรคที่ 2 กำหนดไว้ว่า “การคืนเงินให้กับนักศึกษาผู้ที่ ได้ชำระค่าลงทะเบียน ค่าเทอม ค่าหน่วยกิตแล้ว นับตั้งแต่วันที่ชำระเงิน จนถึงวันที่ก่อนเปิดภาคเรียนนั้นหรือเข้าเรียนนั้นๆ สามารถขอคืนเงินได้ 90% ของจำนวนเงินที่ชำระไปแล้ว หากนักศึกษาได้เริ่มเรียนแล้ว นับตั้งแต่วันที่ เริ่มเรียนจนถึงไม่เกิด 1ใน 3 ของเวลาเรียนสามารถคืนได้ครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่าย ที่ชำระไปแล้ว หากได้เข้าเรียนครบ 1 ใน 3 ของเวลาเรียนทั้งหมดแล้ว จะสามารถ ขอคืนเงินได้”