ทุนการศึกษา┃

ทางศูนย์ภาษาใช้(ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนภาษาจีน)กับ(ทุนการศึกษาแห่งไต้หวัน)ข้อมูลด้านการขอทุนนี้เป็นเพียงนำเสนอให้รับทราบเท่านั้น หากอยากทราบรายละเอียดโปรดดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์การขอทุนไต้หวัน

ทุนการศึกษาการเรียนภาษาจีน

​1.อายุครบ 18 ปี จะต้องจบการศึกษาอย่างต่ำมัธยมปลายพร้อมใบจบการศึกษา ผลคะแนนดี มีความประพฤติดี 2.ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของชาวจีนโพ้นทะเล 3.ไม่เคยมาศึกษาภาษาจีนที่ประเทศไต้หวัน 4.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของประเทศไต้หวัน 5.ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัย ไต้หวัน 6.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ของประเทศไต้หวัน
ช่วงเวลาการสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม

ทุนการศึกษาในไต้หวัน

​ทุนการศึกษา 25,000 เหรียญไต้หวัน
เงื่อนไขของผู้สมัคร:
1.จบการศึกษาอย่างต่ำมัธยมปลาย พร้อมใบจบการศึกษา ผลคะแนนดี มีความประพฤติดี 2.ไม่มีสัญชาติไต้หวัน 3.ไม่ได้เป็นจีนโพ้นทะเล 4.ไม่เคยสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยของประเทศไต้หวัน 5.ไม่เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับมหาวิทยาลัย ไต้หวัน 6.ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลใดๆ ของประเทศไต้หวัน

หน่วยงานที่จัดการ:สำนักงานการค้าเศรษฐกิจ ไทเปของประเทศผู้สมัคร
ช่วงเวลาการสมัคร:วันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม.
link:Fokus tugas bidang bea siswa Departeman Luar Negri(link)