Lịch khai giảng┃


Mỗi năm trung tâm tiến hành đào tạo 4 học kỳ bao gồm: kỳ mùa xuân, kỳ mùa hạ, kỳ mùa thu, kỳ mùa đông. Liên tục khai giảng vào các tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12.

┃Học phí┃

Kỳ mùa xuân, hạ, thu : 33,000 Đài tệ (1,100 đôla Mỹ)(180 giờ)
Kỳ mùa đông : 28,000 Đài tệ (933 đôla Mỹ)(150 giờ )
Lớp cấp tốc hè: 22,000 Đài tệ (688 đôla Mỹ)(120 giờ )

┃Phí ghi danh┃

Học viên cũ: NT$500(≒US$16)
Học viên mới: NT$1000(≒US$32)

┃Học phí của các lớp khác:┃


Lớp Dạy 1 trên 1 học viên Dạy 1 trên 2 học viên Dạy 1 trên 3 học viên Dạy 1 trên 4 học viên
Học phí 800 Đài tệ / giờ
Khóa học đặc biệt:
NT$1,000~1,200 / giờ / người
NT$550 / giờ / người NT$450 / giờ / người NT$400 / giờ / người

┃Cách thức thu phí:┃

1.Chuyển tiền vào tài khoản chỉ định của trường Đại học Thanh Hoa, sau đó scan biên lai chuyển tiền gửi qua email clc35087@gmail.com thông báo cho trung tâm.
2.Nộp tiền tại trung tâm Hoa ngữ.

Chuyển tiền đến:
Tên tài khoản: Tài khoản 401 Trường Đại học quốc lập Thanh Hoa
Số tài khoản: 0150 3607 0041 Ngân hàng: Ngân hàng Đài Loan chi nhánh Tân Trúc
Ghi chú: 107D0003BE Khoá học Hoa ngữ hệ chính quy


Cách thức hoàn phí:

1.Học viên nộp lại biên nhận và cung cấp bản sao sổ chi tiết giao dịch để hoàn tiền.
2.Căn cứ mục 2 điều 17 “Luật thi hành Quản lý Giáo dục thường xuyên hệ Cao đẳng trở lên” của Bộ giáo dục quy định: “từ lúc ghi danh đóng học phí đến trước ngày khai giảng 1 ngày, nếu học viên xin bỏ học sẽ được hoàn 90% các loại học phí tín chỉ, phí dịch vụ... đã đóng. Từ ngày chính thức khai giảng đến trước thời gian 1/3 khóa học xin bỏ học, học viên sẽ được hoàn 50% học phí. Nếu đã học quá 1/3 khóa học xin bỏ học, học viên sẽ không được hoàn phí.