Kiểm tra xếp lớp┃


Vì hệ thống kiểm tra trình độ tiếng Trung giành cho học viên đăng ký nhập học đang trong thời gian hoàn thiện, do vậy hiện tại học viên chỉ có thể đăng ký lịch kiểm tra với giáo viên sau đó trực tiếp đến trung tâm làm bài.

email:clc35087@gmail.com
Điện thoại : 035715131 #35087