Thời gian mở lớp┃

本中心採學季制,全年分為春、夏、秋、冬四季,三月、六月、九月和十二月開課。

┃Trung tâm Hoa ngữ┃


Mỗi tuần lên lớp ít nhất 15 giờ, tổng cộng 120-180 giờ, mức phí như bên dưới:

班級 Thời gian khai giảng Hạn đăng ký Buổi giới thiệu dành cho học viên mới (cùng ngày khai giảng)
Khóa mùa xuân 2018/03/05 ~ 05/25 2018/02/23 03/05
Khóa mùa hạ 2018/06/04 ~ 08/24 2018/05/25 06/04
暑期班(兩個月) 2018/07/02 ~ 08/24 2018/06/22 07/02
Khóa mùa thu 2018/09/03 ~ 11/23 2018/08/24 09/03
Khóa mùa đông 2018/12/03~ 2019/02/09 2018/11/23 12/03

Chú ý:
1.Do khóa mùa đông trùng Tết Nguyên Đán nên thời lượng tuần học sẽ ít hơn các khóa khác 2 tuần.


┃目前開課課程┃

目前顯示的為開課課程歡迎選填。

Trình độ 書籍 時間
初級華語1 當代中文課程1(1-10課) 9:10 - 12:00 a.m.
初級華語2 當代中文課程1(11-15課)
當代中文課程2(1-5課)
13:30 - 16:20 p.m.
中級華語1 當代中文課程3(1-8課) 9:10 - 12:00 a.m.
中級華語2 當代中文課程3(9-12課)
當代中文課程4(1-4課)
9:10 - 12:00 a.m.