Thời gian mở lớp┃

本中心採學季制,全年分為春、夏、秋、冬四季,三月、六月、九月和十二月開課。

┃Trung tâm Hoa ngữ┃


Mỗi tuần lên lớp ít nhất 15 giờ, tổng cộng 120-180 giờ, mức phí như bên dưới:

班級Thời gian khai giảngHạn đăng kýBuổi giới thiệu dành cho học viên mới
(cùng ngày khai giảng)
Khóa mùa xuân 2019/03/04 ~ 05/24 2019/02/22 03/02
Khóa mùa hạ 2019/06/03 ~ 08/23 2019/05/24 06/03
暑期班(兩個月) 2019/07/01 ~ 08/23 2019/06/21 07/01
Khóa mùa thu 2019/09/02 ~ 11/22 2019/08/23 09/02
Khóa mùa đông 2019/12/02~ 2020/02/21 2019/11/22 12/02

Chú ý: 
1.Do khóa mùa đông trùng Tết Nguyên Đán nên thời lượng tuần học sẽ ít hơn các khóa khác 2 tuần.


┃目前開課課程┃

目前顯示的為開課課程歡迎選填。

Trình độ書籍時間
初級華語1 當代中文課程1(1-10課) 13:30 - 16:20 p.m
初級華語2 當代中文課程1(11-15課) 
當代中文課程2(1-5課)
9:10 - 12:00 a.m.
中級華語1 當代中文課程3(1-8課) 9:10 - 12:00 a.m.
中級華語2 當代中文課程3(9-12課) 
當代中文課程4(1-4課)
9:10 - 12:00 a.m.
高級華語1 當代中文課程5(1-10課) 13:30 - 16:20 p.m