Học bổng

Học bổng tiếng Hoa

​Mức học:NT$ 25,000
Điều kiện xét học bổng
1.Người nước ngoài đủ 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, học lực tốt, phẩm chất tốt.
2.Không phải là Hoa kiều hoặc có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc.
3.Chưa từng tham gia khóa học tiếng Hoa hoặc chương trình du học tại Đài Loan.
4.Chưa từng nhận học bổng chương trình này hoặc học bổng Chính phủ Đài Loan.
5.Trong thời gian học tập tại Đài Loan không có ký kết cam kết giao lưu sinh viên với các trường đại học trong và ngoài Đài Loan.
6.Không đồng thời nhận học bổng của cơ quan chính phủ hoặc các trường đại học khác.

Đơn vị :Người nhận học bổng thuộc Văn phòng đại diện Đài Bắc tại nước sở
Thời gian nộp hồ sơ:Từ ngày 1/2 ~ ngày 31/3 hàng năm
Website:Công tác xin học bổng tiếng Hoa Bộ Giáo dục Đài Loan(Liên)

Học bổng Chính phủ Đài Loan

​Mức học bổng:NT$25,000
Điều kiện xét học bổng:
1.Người nước ngoài đủ 18 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 trở lên, học lực tốt, phẩm chất tốt.
2.Không phải là Hoa kiều hoặc có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc.
3.Chưa từng tham gia khóa học tiếng Hoa hoặc chương trình du học tại Đài Loan.
4.Chưa từng nhận học bổng chương trình này hoặc học bổng Chính phủ Đài Loan.
5.Trong thời gian học tập tại Đài Loan không có ký kết cam kết giao lưu sinh viên với các trường đại học trong và ngoài Đài Loan.
6.Không đồng thời nhận học bổng của cơ quan chính phủ hoặc các trường đại học khác.

Đơn vị phụ trách:Người nhận học bổng thuộc Văn phòng đại diện Đài Bắc tại nước sở tại
Thời gian nộp hồ sơ:Từ ngày 1/2 ~ ngày 31/3 hàng năm
Website:Công tác xin học bổng của Bộ Ngoại giao, chính phủ Đài Loan(連結)